3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 

Κ

Α

Λ

Ω

Σ

Η

Ρ

Θ

Α

Τ

Ε

 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

 

 

Η ΠΕΝΑ ΜΑΣ

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡ.ΕΚΠ.-ΑΓ.ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 

 

 

                3ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης               

 Μαραθώνος 13  -  60100 Κατερίνη

Τηλ.: 2351045194 - Τηλεομοιότυπο:2351029336 

e-mail : mail@3dim-kater.pie.sch.gr

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση:  Σεπτέμβριος 2010

Κατασκευή ιστοσελίδας: Παπαχρήστου Στέριος-Δάσκαλος

Συντήρηση ιστοσελίδας: Μαυρομάτη Δήμητρα-Δασκάλα