Κεντρική σελίδα Το σχολείο μας Η πένα μας Εργασίες Π.Ε.-Α.Υ Ο τόπος μας


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"-

"ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Τα τελευταία χρόνια όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και από φέτος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Δάσκαλοι και μαθητές προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τις τοπικές κοινωνίες σε θέματα που έχουν σχέση με το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Υγεία μας. Προσπαθήσαμε στις σελίδες που ακολουθούν να σας παρουσιάσουμε μερικές από τις εργασίες που εφαρμόστηκαν στο σχολείο μας ή σε άλλα σχολεία του νομού μας. Όλα τα προγράμματα που ήταν γραμμένα σε διάφορα προγράμματα (Corel, Page Maker...) έχουν μετατραπεί σε κείμενα του Word για την καλύτερη ανάγνωση και επεξεργασία τους.