Κεντρική σελίδα Επάνω Ιστορία Το σχολείο σήμερα Μαθητές-Δάσκαλοι Δράσεις 3ο-18ο Νηπιαγωγεία Σύλλογος Γονέων Νέα σελίδα 1


 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

Το σχολείο μας βρίσκεται στην περιοχή Βατάν της Κατερίνης πολύ κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Το διδακτήριο εγκαινιάσθηκε το 1979.Το βασικό κτίριο είναι τριώροφο και εκεί στεγάζονται τα περισσότερα τμήματα του σχολείου, καθώς και οι αίθουσες για άλλες χρήσεις (γραφεία, βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής).

Δίπλα στο κτίριο υπάρχει το γυμναστήριο του σχολείου, το οποίο χρησιμοποιείται και σαν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυρίως βέβαια για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το σχολείο. Επίσης δίπλα, υπάρχουν συμπληρωματικές αίθουσες που χρησιμοποιούνται για διδασκαλία καθώς και οι αίθουσες στις οποίες στεγάζονται το 3ο και το 18ο Νηπιαγωγείο.

Ο αριθμός των μαθητών του σχολείου είναι αρκετά μεγάλος, αφού η περιοχή τα τελευταία χρόνια είναι αναπτυσσόμενη. Φέτος φοιτούν 393 μαθητές  και  λειτουργεί με 18 τμήματα (3 σε κάθε τάξη).  Επίσης λειτουργούν Τάξη υποδοχής στο οποίο φοιτούν 10 μαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες ή είναι παλλινοστούντες, Τμήμα Τσιγγανοπαίδων στο οποίο φοιτούν 21 τσιγγανόπαιδες μαθητές,  ενώ συνεχίζει τη λειτουργία του το ολοήμερο σχολείο στο οποίο φοιτούν 57 μαθητές απ' όλες τις τάξεις.